Egyesületi szabályzatok

Természetjáró minősítő szabályzat

A minősítés célja: A rendszeres sportjellegű természetjárás elismerése, ezáltal ilyen tevékenységre való állandó késztetés.

A minősítés feladata: szakáganként, követelményszint szerint összevethető, egységes teljesítményrendszer biztosítása.

A minősítés rendszere: fizikai teljesítményen alapuló, időhöz kötött, egymásra épülő, folyamatosan növekvő követelményeket támasztó teljesítményrendszer. A fokozatok többször is megszerezhetőek, a legmagasabb megszerzett minősítés nem évül el.

A minősítés fokozatai:
  1. Bronzjelvényes természetjáró
  2. Ezüstjelvényes természetjáró
  3. Aranyjelvényes természetjáró
  4. Érdemes természetjáró
  5. Kiváló természetjáró
Általános feltételek: Természetjáró minősítést csak az kaphat, aki mind a teljesítés időszaka alatt, mind a minősítés időpontjában érvényes Magyar Természetbarát Szövetség igazolvánnyal rendelkezik, és a teljesítést egyéni túranaplóval dokumentálja.

Minden fokozat csak a megelőző megszerzése után teljesíthető.

Gyalogtúrázás és síelés szakágakban a teljesítés alsó korhatára a betöltött 6. év, más szakágakban a betöltött 10. év. A minősítésnek felső életkori határa nincs.

A minősítés alapegysége a szakágak sajátosságait figyelembe vevő pontérték. Az egyes fokozatok megszerzéséhez a szabályzatban megfogalmazott feltételek teljesítése szükséges. A pontok egy vagy több szakágban vegyesen is összegyűjthetők. (Egy túrán belül is kombinálhatóak a szakágak.)

A 20 pontot el nem érő egynapos túrák és városnézések nem értékelhetőek.

A teljesítési időnek csak felső határa van (rövidebb időn belül is teljesíthető). Valamennyi fokozat teljesítése egyszer (szülés, betegség, katonai szolgálat stb. miatt - megszakítható. A túrák itthon és külföldön egyarány teljesíthetőek.

A túrák teljesítése nincs létszámhoz kötve.

A követelmények részletezése, illetve a pontszámítás módja

A, Gyalogtúrázás

Pontozás:
1 km: 1,5 pont, illetve természetjáró tájékozódási versenyeken 1 km légvonaltáv: 3 pont.
Minden 100 m szintemelkedésért plusz 2 pont jár.
Az I., II. és XII. hónapokban túranaponként plusz 3 pont jár.

Többnapos túra esetében naponként
   csillagtúrán plusz 1 pont
   vándortúrán plusz 2 pont jár.

Ha a többnapos túra sátorozással történik, úgy minden éjszakáért
   állótáborban plusz 2 pont
   mozgótáborban plusz 10 pont jár.

B, Magashegyi túrázás

(Erdőhatár feletti túrázás. Például: a Kárpátokban és Közép-Európában legalább 1500 m tengerszint feletti magasság elérése.)

Nehézségi fokozatokKalauzidő szerinti
minden óráért
Minden 100 m
szintkülönbségért
IV.-IX.
hónapban
X.-III.
hónapban
felle
1, Magashegyi völgyi túra (menedékházhoz, vízeséshez, tengerszemhez)6 pont7 pont2 pont-
2, Gyephavasi túra (hágó, gerinc, csúcs)8 pont10 pont2 pont1 pont
3, Sziklatúra (Fal kiépített biztosítással, gerinc, csúcs)8 pont12 pont4 pont2 pont
4, Biztosítást igénylő alpesi túra (biztosított mászóút, gleccser)14 pont18 pont5 pont3 pont

Többnapos túra illetve sátorozás többletpontjai azonosak a gyalogtúrák pontszámaival. Egy túrán belül is az eltérő nehézségű szakaszokat külön-külön kell pontozni.

C, Túrakerékpározás

Csak a KRESZ szabályainak megfelelő túrák minősíthetők.

Pontozás:
   1 km műúton 0,5 pont, minden 100 m szintemelkedésért 1 pont
   1 km terepen 1 pont, minden 100 m szintemelkedésért 2 pont

Többnapos túra esetén naponként
   csillagtúrán plusz 1 pont
   vándortúrán plusz 2 pont jár

Sátorban töltött éjszakáért
   állótáborban plusz 2 pont
   mozgótáborban plusz 8 pont jár.

D, Vizitúrázás

Önálló hajóvezető csak a 14. életévét betöltött személy lehet. Pontozás:

1 km evezés pontértéke
A víz nemzetközi besorolásaVI-VIIIIV-V, IX-XXI-III
hónapban
Állóvíz1,51,62,3
Folyóvízlefellefellefel
ZW (szelíd víz) A-C121,22,41,53
WW (vadvíz) I.1,4-1,7-2,1-
WW * II.1,7-2-2,6-
WW * III.2,1-2,5-3,2-
WW * IV.3-3,6-4,5-
WW * V-VI.6-7-9-
* A vizitúrázó szakirodalomban alkalmazott, nemzetközi rendszer szerint, vízsebességek és akadályok alapján minősített túraútvonalak.

A környező országok vizitúra útvonalainak besorolása a külföldi szakirodalomban megtalálható. A magyar viziutak minősítését az MTSZ Vizitúra Bizottsága elkészítette, és körleveleiben, illetve a Turista Magazinban közzétette.

Sátorban töltött éjszakáért
   állótáborban plusz 2 pont
   mozgótáborban plusz 6 pont jár

Hajóátemelésért plusz 3 pont jár.
A teljes vizitúra-felszerelés szállításáért plusz 25 pont jár.
Egy túrán belül is az eltérő nehézségű szakaszokat külön-külön kell pontozni.

E, Túravitorlázás

Pontozás:
1 km vitorlázás pontértékeVI.-VIII.IV.-V., IX.-X.
hónapban
Túravitorlázás0,7 pont0,8 pont
Szörfözés1 pont1,2 pont

A tárgyévben még fel nem keresett kikötő (túrahely) igazolt érintése plusz 10 pont
Túra közben telephelyen kívül töltött éjszaka plusz 3 pont
MVSZ túraversenyen részvétel igazolt befutással plusz 5 pont

F, Síelés

Mindenfajta síelés - alpesi, futó és túra - pontozható.
Pontozás: 1 óra 6 pont
Többnapos túra esetén naponként
   csillagtúrán plusz 1 pont
   vándortúrán plusz 2 pont

Nyílt sítúrán való részvételért plusz 5 pont
Síalpinista rallyn való részvételért plusz 10 pont jár.

G, Barlangi túrázás

Barlangi túraként az idegenforgalmilag kiépítetlen barlangok (barlangjáratok) értékelhetők.
Nehézségi fokozatPontérték óránként
1, Mászást különösebben nem igénylő járatok7
2, Egyszerű, biztosítás nélküli mászásokat magában foglaló járatok11
3, Biztosítást igénylő járatok14
4, Csak kötéltechnikával teljesíthető járatok22
Vizes járatok, vagy egyéb különleges körülmények eggyel magasabb fokozattal számítandók (a 4. fokozat esetében 30 pont)

A magyarországi barlangok (járatok) nehézségi fokozatait az MTSZ Barlang Bizottsága tartja nyilván.

Az egyes fokozatok teljesítésének feltételei

I. Bronzjelvényes természetjáró
legfeljebb 1 éven belül teljesít 500 pontot

II. Ezüstjelvényes természetjáró
legfeljebb további 1 éven belül teljesít újabb 800 pontot

III. Aranyjelvényes természetjáró
Legfeljebb további 2 éven belül teljesít újabb 2300 pontot. Ebből 500 pontot táj- vagy országismertető túramozgalomban vagy más szakág keretében kell igazoltan teljesíteni. (A túramozgalmon belül egy útvonal vagy egynapos túramozgalom csak egy alkalommal számolható el.)

IV. Érdemes természetjáró
Legfeljebb további három éven belül teljesít újabb 4000 pontot. Ebből 1000 pontot táj- vagy országismertető túramozgalomban vagy más szakágban kell teljesíteni az aranyjelvényes fokozatnál leírt feltételek szerint.
Csak gyalogos szakágban feltétel az Országos Kéktúra teljesítése.

V. Kiváló természetjáró
időhatár nélkül teljesít újabb 15000 pontot egyéb feltétel nélkül.

Túramozgalom: természetbarát szervezetek által kiírt, nem meghatározott napon (napokon) rendezett, hanem öntevékenyen, folyamatosan teljesíthető hosszabb-rövidebb túrák. Legtöbbször útvonalhoz kötöttek, vagy érintő pontokat tartalmaznak (pl. Országos Kéktúra, ... megye természetjárója, Vizi Nagy Kör, Országos Kerékpáros Körtúra, Lehel-túra stb.)

Az igazolás rendje
A túrázó túranaplóját folyamatosan vezeti (ezüst minősítésig a túrafelelős is vezetheti). A túranapló alapján a bronz minősítést az egyesület (szakosztály) végzi.

Az ezüst minősítést a városi (kerületi, illetve ahol ilyen nem működik, a megyei (budapesti) minősítési albizottság (felelős) végzi.

Az arany minősítést a megyei (budapesti) minősítési albizottság (felelős) végzi.

Az érdemes és kiváló minősítést az MTSZ minősítési albizottsága végzi.

Jelvények átadása
A jelvény átadásáról lehetőleg ünnepélyes keretek között a minősítési fokozatot odaítélő szervezetnek kell gondoskodnia.

Egyéb
Ezen minősítési szabályzat módosítja az 1990-től érvényben lévő szabályzatot. A hatálybalépés ideje: 1997. január 1.

A korábban megszerzett érdemes természetjáró fokozat elnyerése óta a hitelt érdemlően igazolt túrák - visszamenőleg is - a kiváló fokozatba beszámíthatók.

A korábban megszerzett minősítések az új szabályzat hatálybalépésével sem évülnek el.