Országos Kék-túra

A Kék-túra története (1938 - 1996)

Az Országos Kék-túra nemcsak hazánk, de Európa első hosszútávú turistaútja is. 1938-ban Szent István királyunk halálának 900. évfordulójára készült el az, akkor még 910km-es, út dr. Cholnoky Jenő - a Magyar Turista Egyesület elnöke - kezdeményezésére. Sümegtől a Nagy-Milicig a kék jelzést 10 év alatt (1928-1938) festették fel a Kinizsi Encián szakosztály turistái. 1937-ben a Magyar Turista Szövetség vándorgyűlésén, Bugacon született meg a határozat, hogy a Szövetség fennállásának 25. évfordulóját 1938-ban az Országos Kék út megnyitásával ünnepli meg. A nyitótúrát Szent István turista vándorlásnak keresztelték el. A mozgalom eredeti kiírása szerint öt évente tartottak volna jubileumi túrákat. A Háborút követően 1952-ben - az akkori "MHK (Munkára, Harcra Kész)" illetve az "Ismerd meg hazánkat" mozgalom keretében - keltik új életre a mozgalmat. A Budapesti Lokomotív Sportkör Természetjáró Szakosztálya - Bokody József, Forgó János, Thuróczy Lajos és dr. Vízkelety László kezdeményezésére - 1952 januárjában hirdette meg tagjai számára a Tapolcától Tolvajhegyig terjedő összesen 25 szakaszra osztott 852km-es útvonalat. Egy évvel később jelenik meg az első Kék-túra füzet, a Lokomotív Sportkör 12 oldalas kis kiadványa. Ugyanebben az évben adták át Horváth Józsefnek az első jelvényt a teljesítésért, és mára már több mint háromezren birtokolják a híres, szabálytalan négyszög alakú, formájával a végtelenbe nyúló távolságot szimbolizáló jelvényt. Három évvel később jelent meg a már térképvázlatokkal is kiegészített második füzet.

1961-re már valóban országos méretű a mozgalom, és megalakul az MTSZ (Magyar Természetbarát Szövetség) Kék-túra Bizottsága. 1964-ben, Thuróczy Lajos szerkesztésében, színes térképmelléklettel látott napvilágot a Sümegtől a Nagy-Milicig terjedő útvonal minden korábbinál részletesebb leírását magába foglaló kis kézikönyv, mely "Az Országos Kék-túra útvonala mentén" címet viselte.

Később a hetvenes években meghosszabbították az utat az osztrák határ menti Velem községig. Az évtized végén, 1979-ben Rockenbauer Pál a Magyar Televízió forgatócsoportjával vágott neki az útnak, s "Másfélmillió lépés Magyarországon" címmel forgatott útifilmjük mérföldkővé vált az Országos Kék-túra történetében. 7 évvel később ismét útra keltek és az akkori nyugati végpontból elindultak dél felé, hogy maguk választotta úton előbb a Dél-Dunántúli Kék-túra nyugati végpontját Kaposvárt, majd onnan ezen az úton végigmenve Szekszárdot érjék el "Még egymillió lépés ..." megtétele után. Ez a szakasz 1989-től vált a Kék út szerves részévé "Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kék-túra" néven. Ezzel egyidőben megszületett a terv az út további bővítésére, ismét egy film, a Rockenbauer Pál emlékének dedikált "Kerekek és lépések ...", kapcsán. 1992-ben felfestették Szekszárdtól Öttömösig a Bács-Kiskun megyei kék jelzést, a következő nagy egység, az "Alföldi Kék-túra" első szakaszát. A keleti megyék, így Csongrád megye is, egymás után csatlakoztak saját útvonalukkal, míg a Millecentenárium évére elkészült a hatalmas kör, összeért a Kék út nyugati és keleti vége, teljes egésszé formálva ezzel az Országos Kék-túrát.

A Kék-kör útvonalát bejárva több helyi (megyei, tájegységi) túramozgalom is teljesíthető. A legrégebbi külön is túramozgalomként számontartott túramozgalmak a Veszprém megyei Kék túra (ma Balaton-felvidéki Kék-túra), a Dorogtól-Nógrádig túra, illetve a Bükk-Mátra útjain túramozgalom. Az évek alatt fokozatosan kiépült Alföldi Kék-túra szinte minden szakasza önmagában is teljesíthető. Külön érdemel említést a Kohász Kék-túra. Az 1960-as évek óta teljesíthető túramozgalom útvonala az észak-magyarországi kohászvárosokat köti össze. Salgótarjántól Ózdon át Miskolc-Diósgyőrig vezet. Nyomvonala egy rövid szakasztól (Dédestapolcsány - Mályinka) eltekintve nem esik egybe a Kék-kör útvonalával.

Az Országos Kék-túra jelvénye
 
A Dél-Dunántúli Kék-túra jelvénye
(1989 előtt)
A Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kék-túra jelvénye (1989 után) Az Alföldi Kék-túra jelvénye
 
A Kohász Kék-túra jelvénye A Veszprém megyei Kék-túra jelvénye Dorogtól-Nógrádig az Országos Kék-túra útvonalán
 
Az Alföldi Kék-túra Csongrád megyei szakaszának jelvénye Az Alföldi Kék-túra Hajdú-Bihar megyei szakaszának jelvénye A Bükk - Mátra útjain jelvénye
 

AZ ORSZÁGOS KÉKTÚRA KIÍRÁSA

 1. Az Országos Kéktúra (OKT) célja: hogy a túra résztvevői az útvonal végigjárásával rendszeres sporttevékenységet folytassanak és egyúttal képet alkossanak hazánk életéről, fejlődéséről, természeti szépségeiről, betekintsenek különféle tájaink életébe, mindennapi munkájába, megismerjék hazánk nagy részének történetét, föld- és vízrajzát, évszázadok alkotásait.
 2. A túra irányitója: a Magyar Természetbarát Szövetség (MTSZ).
 3. A túra útvonala: az e füzetben részletesen vázolt és jelölt pontokon áthaladó, a vas megyei Írottkőtől a borsod-abaúj-zemplén megyei Hollóháza között 1097 km hosszúságban kék sávval jelzett Országos Kék turistaút.
 4. Ellenőrzőpontok: a füzet vázlatain bélyegzővel jelzett helyek, illetve helységek, amelyek megnevezése az igazolás céljára bekeretezett részeknél található meg.
 5. A túra teljesítése: történhet csoportosan, vagy egyénileg, hatéves kortól, állampolgárságra való tekintet nélkül, bármely irányban, bármilyen szakaszokra bontva, gyalog vagy sível (vegyesen is). A túra időpontja és időtartama nincs korlátozva.
 6. A teljesítés igazolása: a résztvevőknek a Kéktúra teljesítését, valamennyi ellenőrző pont érintését, hitelt érdemlő módon igazolni kell. Ez általában az egyéni igazoló füzet megfelelő helyére beütött bélyegzéssel és keltezéssel történik. Valamennyi ellenőrző ponton kell pecsételni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy az útvonalon fekvő legközelebbi - erre nem kijelölt - hely bélyegzője is megfelelő. A túraszakasz megszakításakor és újrakezdésekor is kell pecsételni. Felismerhető - a pontot és személyt együtt ábrázoló - fotók ugyancsak igazolásul szolgálhatnak. A túra teljes távjának bejárása után a füzetet a lakóhely szerinti illetékes megyei, illetve budapesti természetbarát bizottsághoz/szövetséghez kell eljuttatni, ahol a teljesítést ellenőrzik, igazolják és a jelvény kiadásáról intézkednek.
 7. Kéktúra jelvény: a túra útvonalának teljesítője elnyeri az MTSZ Kéktúra jelvényét, amelyet az érvényes MTSZ igazolvánnyal rendelkezők térítésmentesen kapnak meg. Érvényes igazolvány hiányában, a teljesítőknek a jelvény mindenkori önköltségi árát kell megtéríteniük. A jelvény: szabálytalan négyszögben hegyek felé vezető út kék útjelző táblával, alul piros sávban "Országos Kék-túra MTSZ" felirat. A jelvényt az MTSZ adja ki. Átadásáról - lehetőleg ünnepélyes keretek között - gondoskodik. A teljesítőkről nyilvántartást vezet.
 8. Az Országos Kéktúra többször is teljesíthető. Többszöri teljesítés esetén a jelvényt külön kell megvásárolni.
 9. A Magyar Természetbarát Szövetség a 6-14 éves gyermekkorosztály részére 9 tájegységre bontott 300 km-nyi csökkentett távolságú un. Gyermek Kéktúrát (GYKT) ír ki.
  A tájegységek a következők:
  1. Kőszeg - Kemeneshát
  2. Balaton-felvidék
  3. Bakony
  4. Vértes - Gerecse
  5. Pilis- Budai-hegység
  6. Börzsöny - Cserhát
  7. Mátra
  8. Bükk - Aggteleki-hegység
  9. Cserehát- Zempléni-hegység
  Amennyiben a GYKT résztvevői egy-egy tájegységen belül legalább 50 km-t tettek meg, teljesítményükért elnyerhetik a Gyermek Kéktúra tájegységi jelvényt. Ha a végigjárt útvonalak hossza eléri a 300 km-t, nevezettek kiérdemlik a GYKT jelvényt is. Csoportok szervezése és vezetése címén 6 fő fiatal kísérőjeként egy-egy felnőtt is megkaphatja a fenti jelvényeket. (Jelvények árának térítése a 7. pontban leírtak szerint.)
  Tájegységenként - függetlenül a megtett kilométerek számától - csak egy jelvény adható ki. Ugyanez érvényes a GYKT jelvényre is.
  A GYKT keretében teljesített utak beszámítanak az OKT követelményeibe.
  A teljesítés igazolása ugyanúgy történik, mint az OKT-nál.
 10. Egyebek: A Kéktúra útvonalát sem a megyei bizottságok/szövetségek, sem egyéb szervezetek, illetve egyének nem változtathatják meg. Az esetleges ilyen irányú javaslatokat vagy igényeket az MTSZ Gyalogtúra Bizottságához kell eljuttatni.

Általános tudnivalók

A korábbi Kéktúra igazoló füzetben megadott útvonal és ellenőrző pont kiírás alapján már bejárt és igazolt (bélyegzett) - tehát a bejáráskor érvényben volt - útvonalszakaszt nem kell a megváltozott új útvonalon bejárni és az új ellenőrző pontokon bélyegezni. Ugyanakkor a már megváltozott, illetve megszüntetett útvonalszakaszon most már nem ajánlatos elindulni, mert egyrészt nincs a helyszínen bélyegző, másrészt az útvonal elzárt, tiltott területen haladhat, vagy egyéb okok miatt nem járható.

Bélyegezni azon a helyen (község, vasútállomás, turista- és erdészház, stb) kell, ahol azt a füzet megfelelő bekeretezett rovata előírja. A zárójelbe tett vasútállomásokon csak akkor kell, ha azok egyben a túra kezdő, vagy befejező helyével esnek egybe. Ezek az állomási épületek a Kéktúra útvonalától ugyanis 0,5 km-nél távolabb vannak.

Bélyegzésként az MTSZ által kiadott bélyegzők lenyomata, továbbá vasútállomáson a MÁV bélyegzése - keletbélyegzővel ellátott körbélyegzője - szükséges. Megfelelő igazolás ezenkívül bármilyen vállalat, intézmény, helyi önkormányzat, iskola, kereskedés, felekezet, TSZ., művelődési otthon, bizottság, vagy magánvállalkozó bélyegzője, amelyen a helység neve szerepel. Postahivatalokban keletbélyegzést is adnak, ehhez azonban a Posta esetenként 1-1 bélyeg beragasztását is kérheti.

A MÁV-val és több vállalkozóval a bélyegzés kérdése megállapodásban rendezett, ennek ellenére követelő módon sehol ne lépjünk fel.

Bélyegzőpárnát ajánlatos a túrákra magunkkal vinni, mert a kihelyezett MTSZ Kéktúra bélyegzők rendszeres festékellátása nem biztosítható.

Több helyen előfordul, hogy olyan épületek szerepelnek turistaházként (th) a bélyegzési rovatban, amelyeknek más a funkciójuk (pl. vendéglő, vállalati üdülő), vagy éppen átépítés alatt állnak. Ennek oka, hogy az ilyen jellegű változások igen gyakoriak, a füzetnek ebből a szempontból való rendszeres helyesbítése pedig megoldhatatlan.

Amennyiben elháríthatatlan akadályoztatás miatt a kijelölt útvonalon végigmenni nem lehet (pl. bányaművelés, fakitermelés, útelzárás, csapadék okozta erózió stb.) kérjük, hogy ezt az MTSZ Gyalogtúra Bizottságának haladéktalanul jelezzék, pontos helymegjelöléssel.

Ugyancsak kérjük, hogy a túrák során tapasztalt hiányosságokat, gondokat az MTSZ Gyalogtúra Bizottságával közöljék, lehetőleg írásban.

A szintadatok Írottkő - Hollóháza irányban az emelkedőket jelentik. A menetidők számítása 4 km/óra alapsebességgel történt, amit minden 10 m szintemelkedés 1 perccel növel. Ehhez külön figyelembe kell venni a különleges terepviszonyokat (hó, jég, sár stb.) a kedvezőtlen időjárást (eső, szél, szürkület, köd stb.) a nehéz felszerelést (több napi élelem, sátor stb.), egyéb lassító körülményeket (kezdő túrázók, gyermekek, esetleg sérült stb.) és természetesen az egyéni kondíciót is, amelyek a percekben megadott időket jelentősen növelhetik.

A menetidő táblázatok alatt a Kéktúra útvonalától 0,2 km-nél messzebb fekvő bélyegzőhelyek, továbbá az egyes túrák kezdési vagy befejezési pontján levő állomásoknak az OKT útvonaltól való távolsága, szint és időadata külön szerepel. Itt a szintkülönbségek e kis útszakaszok feltüntetett irányában értendők.

Minden Kéktúrát teljesített személy külön vásárolhat az MTSZ központban úgynevezett Kéktúra gomblyukjelvényt is (csak egyszer!).

A KékTúra szakaszai (térképvázlat)


Távolság-, szint- és időadatok összesítése:

  táv (km)   szint (m)   idő (perc)
1.sz. túra: Írottkő - Sárvár 70,2 430 1097
2.sz. túra: Sárvár - Sümeg 71,9 280 1106
3.sz. túra: Sümeg - Keszthely 47,5 810 794
4.sz. túra: Keszthely - Tapolca 25,7 470 433
5.sz. túra: Tapolca - Badacsonytördemic 15,7 330 269
6.sz. túra: Badacsonytördemic - Nagyvázsony 41,0 1260 741
7.sz. túra: Nagyvázsony - Városlőd 22,1 400 372
8.sz. túra: Városlőd - Zirc 38,7 1020 683
9.sz. túra: Zirc - Bodajk, Csókakő vm. 44,8 890 760
10.sz. túra: Bodajk, Csókakő vm. - Szárliget 48,5 1160 843
11.sz. túra: Szárliget - Dorog 67,2 1950 1204
12.sz. túra: Dorog - Piliscsaba 18,6 440 322
13.sz. túra: Piliscsaba - Hűvösvölgy 21,7 480 373
14.sz. túra: Hűvösvölgy - Rozália téglagyár (Bécsi út) 13,9 450 253
15.sz. túra: Rozália téglagyár (Bécsi út) - Dobogókő 22,3 1000 434
16.sz. túra: Dobogókő - Visegrád, komp 24,2 510 414
17.sz. túra: Nagymaros - Nógrád 38,1 1610 732
18.sz. túra: Nógrád - Becske 51,7 1560 931
19.sz. túra: Becske - Mátraverebély 67,3 1720 1181
20.sz. túra: Mátraverebély - Mátraháza 25,9 1170 505
21.sz. túra: Mátraháza - Sirok 21,7 970 422
22.sz. túra: Sirok - Szarvaskő 17,5 340 297
23.sz. túra: Szarvaskő - Putnok 54,9 1880 1012
24/a.sz. túra: Putnok - Aggtelek 30,0 480 497
24/b.sz. túra: Aggtelek - Bódvaszilas 31,7 790 554
25.sz. túra: Bódvaszilas - Boldogkőváralja 65,0 850 1059
26.sz. túra: Boldogkőváralja - Nagy-nyugodó-nyereg (Sátoraljaújhely) 52,7 1680 959
27.sz. túra: Nagy-nyugodó-nyereg (Sátoraljaújhely) - Hollóháza 46,4 1280 825
Összesen: 1096,9 26210 19072

Bekötő útszakaszok adatainak összesítése:

  táv (km) szint (m) idő (perc)
1.sz. túránál: Kőszeg vá. - OKT 0,9 - 14
Tömörd aut.áll. - OKT 0,3 - 4
2.sz. túránál: Ötvös vá. - OKT 0,8 - 12
3.sz. túránál: Keszthely vá. - OKT 1,2 - 18
4.sz. túránál: Tapolca vá. - OKT 0,8 - 12
8.sz. túránál: Németbánya - OKT 1,1 - 16
Zirc vá. - OKT 0,2 - 3
9.sz. túránál: Bakonynána - OKT 0,6 - 9
OKT - Jásd 0,9 20 16
Kisgyónbánya - OKT 0,3 - 4
10.sz. túránál: Mindszentpuszta - OKT 0,2 - 3
OKT - Gesztes-vár 0,5 70 14
15.sz. túránál: Bécsi út, 18-as busz - Rozália téglagyár vasúti őrház 0,3 - 5
Nagymaros,komp - Nagymaros-Visegrád vmh. 0,4 10 7
18.sz. túránál: Magyarkút, Orgonavirág-th. - OKT 1,1 - 16
Becske-alsó vmh. - OKT 1,4 - 21
21.sz. túránál: Hármashatár-eh. - OKT 0,2 20 5
23.sz. túránál: OKT - Telekessy-eh. (Cementgyári üdülő) 0,3 30 8
24/b.sz. túránál: Jósvafő (bg) - OKT 0,2 30 6
Bódvaszilas vá. - OKT 0,7 - 11
26.sz. túránál: Sátoraljaújhely vá. - Nagy-nyugodó-nyereg 3,5 250 78
Összesen: 15,9 430 28

Az Országos KékTúra bélyegzőhelyei

Irottkő a kilátóhoz vezető piros jelzésen az erdő szélén az egyik fán, fémbélyegző.
Hétforrás a forráshoz vezető lépcsősor mentén egy fán, fémbélyegző.
Kőszeg a vasútállomás bélyegzője (nincs külön OKT bélyegző).
Tömörd a templom melletti villanyoszlopon.
Ablánc-malom a Malomcsárda kerítésén, időnként a csárdában.
Ölbő Szeleste a vasútállomás bélyegzője.
Bögöt a kocsmában.
Csénye újmajor a kápolna mellett.
Sárvár a vasútállomás bélyegzője.
Gérce a polgármesteri hivatal udvarán a kerekeskúton és az italboltban.
Rózsáskerti erdészház a kerítésen.
Hidegkúti erdészház a kerítésen.
Káld a Hubertus fogadóban és az iskola kerítésén.
Hosszúpereszteg a templom előtti kocsmában és a templom kerítésén.
Szajki erdészház a bejárat előtti villanyoszlopon.
Ötvös a vasútállomáson.
Kisvásárhely az iskola előtti hirdetőtáblán.
Sümeg a vasútállomás bélyegzője.
Sarvalyi erdészház a kerítésen.
Zalaszántó a kocsmában (Fő út 93.).
Rezi a kocsmában (Petőfi út 2.).
Gyöngyösi csárda az irodában.
Hévíz az autóbusz pályaudvar büféjében.
Keszthely a vasútállomás bélyegzője.
Vállus a vegyesbolt falán a telefonszekrényben.
Lesenceistvánd a kocsmában.
Tapolca a vasútállomás bélyegzője.
Szentgyörgyhegyi turistaház a ház melletti pihenőnél az egyik fán, fémbélyegző.
Szigliget a kék jelzés mentén a várba felvezető műút jobb oldalán lévő magánháznál.
Badacsonytördemic a vasútállomás bélyegzője.
Káptalantóti a kocsmában.
Szentbékkálla a kocsmában.
Balatonhenye a vegyesboltban és kocsmában.
Csicsói erdészház a ház előtti fán.
Nagyvázsony a vár pénztárában.
Kab-hegyi erdészház a ház előtti fán.
Úrkút a kocsmában.
Városlőd-Kislőd vá. a vasútállomás bélyegzője.
Németbánya a kocsmában (csak délutánig van nyitva).
Bakonybél a turistaházban.
Kőrishegy a lokátor állomás kerítésén.
Borzavár a Zirc felőli presszóban.
Zirc a vasútállomás bélyegzője.
Bakonynána a patak melletti ház tornácán.
Jásd a kocsmában.
Csőszpuszta a barlangkutató bázis bejárati ajtajánál.
Kisgyónbánya kulcsosházakban és a büfében.
Isztimér a kocsmában és a Fő utcában az OK jelzés mentén kerítésen.
Bodajk a kocsmában.
Gánt a turistaházban és a Vértes csárdában.
Mindszentpuszta a kulcsosház kerítésén.
Kőhányáspuszta a kulcsosház büféjében és oszlopra szerelve fémládában.
Várgesztes a vár éttermében és a faluban a kocsmában.
Szárliget a vasútállomáson.
Somlyóvár kulcsosház a ház tornácán lévő ládában "nyalókák".
Koldusszállás az erdészházban, valamint az erdőbejáratnál lévő fatáblán egy fémbélyegző.
Bányahegyi erdészház a ház előtti fán.
Gerecse üdülő a kerítés sarkán.
Pusztamarót a régi temetőnél egy fán.
Péliföldszentkereszt a templomudvarban a plébánián.
Mogyorósbánya a művelődési ház büféjében.
Tokodi bánya Tokod déli végén lévő kocsmában.
Dorog a vasútállomás bélyegzője.
Klastrompuszta a turistaház kerítésén és a szomszédos utcában lévő vendéglőben.
Piliscsaba a vasútállomás melletti trafikban.
Hűvösvölgy a gyermekvasút pénztárában.
Hármashatárhegy a Bakancsos büfében és a Percent turistaház büféjében.
Csúcs-hegy a Virágos-nyeregben lévő Boróka büfében.
Rozália téglagyár a vasúti őrház kerítésén.
Kevély-nyereg egy fán fémbélyegző és az Ózon kemping portáján.
Pilisszentkereszt a kocsmában.
Dobogókő az Eötvös L. turistaházban.
Sikárosi erdészház a kerítésen.
Pilisszenlászló a kocsmában.
Pap-réti erdészház a kerítésen.
Nagy-Villám a vendéglőben és a kilátóban.
Visegrád a komp pénztárában.
Nagymaros a vasútállomás bélyegzője
Törökmező a turistaházban
Kisinóci turistaház a házban
Nagy-hideg-hegy a turistaházban
Nógrád a vasútállomáson
Magyarkút az Irma-forrás melletti kocsmában és az Orgonavirág panzióban
Katalinpuszta a kocsmában és a volt iskola kerítésén (belül)
Ősagárd a kocsmában
Felsőpetény a kocsmában és a Gyermekotthon portáján
Romhány a vasútállomás bélyegzője
Kétbodony a Rákóczi u. 51. számú ház kerítésén
Becske a kocsmában
Szandaváralja a kocsmában
Cserhátsurány a kocsmában
Nógrádsipek a kocsmában
Hollókő a tájházban és a fafaragó mesternél
Nagymezőpuszta a Bableves csárdában
Nagybárkány a kocsmában
Mátraverebély a vasútállomás bélyegzője
Ágasvári turistaház a házban
Mátraszentistván a Vidróczki csárdában
Galyatető a Nagyszálló portáján és a Holló Motel mellett villanyoszlopon
Nyírjesi erdészház a kerítésen
Vörösmarty turistaház a házban
Mátraháza az autóbusz állomáson
Kékestető a szanatórium portáján
Hármashatár erdészház a tornácon fémbélyegző
Sirok a vasútállomás bélyegzője
Rozsnak puszta az erdészház előtti fán
Szarvaskő a kocsmában (cégbélyegző)
Telekessy erdészház a házhoz vezető lépcsősor melletti fán
Bélapátfalva a faluban bármilyen bélyegző
Cserepeskői barlang a barlang ajtaján
Bánkút a Justicia Síházban
Mályinka a kocsmában
Uppony a sportpálya melletti vegyesboltban és a jelzés melletti vadászházban
Putnok a vasútállomás bélyegzője
Kelemér a Tompa Mihály emlékházban
Gömörszőlős a múzeum udvarán
Zádorfalva a kocsmában
Aggtelek a barlang pénztárában
Jósvafő a barlang pénztárában és a Tengerszem Szálló portáján
Derenk a jelzés mentén az eligazító táblás fa törzsén
Szabó-pallag erdészház a ház tornácán
Bódvaszilas a vasútállomás bélyegzője
Bódvarákó a kocsmában
Tornabarakony a plébánián
Rakacaszend a cigánykocsmában
Felsővadász a kocsmában
Abaújszolnok a kulcsosház gondnokánál (szemben a kulcsosházzal)
Baktakék a kocsmában és a templomhoz közeli boltban
Fancsal a kocsmával szembeni kerítésen
Gibárt a vízierőmű ügyeletén
Hernádcéce Alsócéce főterén a jelzés mentén magánháznál
Boldogkőváralja a vár pénztárában (tavasztól-őszig) és a Bodókő kocsmában
Regéc a vegyesbolt-kocsmában
Istvánkúti erdészház a ház előtti fán
Eszkála a ház előtti fán
Makkoshotyka a vegyesboltban és a kocsmában
Cirkáló-tanya az erdészház fészerének oldalán
Sátoraljaújhely a vasútállomás bélyegzője
Vágáshuta a vegyesboltban
Nagyhuta a kocsma falán lévő villanyóraszekrényben
Nagybózsva a kocsma falán lévő villanyóraszekrényben
Füzér a vegyesboltban és a kocsmában
László tanya az üdülő büféjében
Hollóháza a Porcelán Múzeumban

Turistatérképek az OKT útvonaláról:

Kőszegi-hegység (1:25000) Kőszeg Tourist
Kőszegi-hegység és környéke (1:40000) 13
Kemeneshát - Marcal-medence (1:50000) MTSz
Zalai-dombság (Kelet) (1:50000) MTSz
Keszthelyi-hegység (1:40000) 34
Balaton (1:40000) 41
Bakony északi rész (1:40000) 2
Bakony déli rész (1:40000) 3
Vértes (1:40000) 20
Gerecse (1:40000) 1
Pilis és a Visegrádi-hegység (1:40000) 16
Budai-hegység (1:40000) 6
Börzsöny (1:40000) 5
Gödöllői-dombság (1:50000) MTSz
Cserhát (1:60000) 8
Mátra (1:40000) 14
Bükk északi rész (1:40000) 29
Bükk déli rész (1:40000) 30
Aggtelek, Jósvafő és környéke (1:40000) 1
Cserehát (1:50000) Csereháti Településszövetség
Zempléni-hegység északi rész (1:40000) 22

Számokkal a Cartographia kiadásában megjelent turistatérképek vannak jelölve
Az Országos Kéktúra útvonala mára már teljes hosszában végig követhető kedvező méretarányú turistatérképeken, azonban tájékoztató jelleggel továbbra is felhasználhatók az 1:150000 méretarányú megyetérképek.

Útközben használható várostérképek:

Forrás: ©MTSz honlap