Tihany 20/30

Az útvonal leírása (Tihany 30):

A rajttól jobbra a Z jelzést követve áthaladunk az aluljárón, majd egyenesen fölfelé a Zrínyi utcán folytatjuk utunkat, melynek végén jobbra fordulunk és kb. 150 méter múlva elérjük az Ady Endre utcát. Itt csatlakoznak be a P és a S jelzések (a Hajóállomás felől). Innen sokáig a P vezet minket, melyen balra kanyarodunk a vörös templom irányába. Ez egy római katolikus templom, 1927-ben Fábián Gáspár tervei alapján neoromán stílusban épült, a vidéken bányászható permi, vörös homokkőből. A balra ívelő főbb úton megyünk tovább. Kis térhez érve, jobbra a siskei templomot látjuk mely 1829-ben épült klasszicista stílusban. A homlokzatát szép copf stílusú füzér díszíti. Továbbra is a főúton haladva kettő "S" kanyar után a dombtető előtt elérjük a kék rom jelzés elágazását. (Ha gondolod, itt megnézheted a hajdan volt Papsoka falu gótikus templomának romját Ez a XIII. században épült, egy nagyméretű római ház falaira. Szentélye is gótikus. Építészeti sajátossága, hogy két gótikus kapuja volt, kórusát (karzat) - kör alakú oszlop tartotta - pedig 1966-ban restaurálták.) a buszfordulónál a műutat elhagyjuk s enyhén jobbra tartva leereszkedünk a völgybe, a P-t követve. Innen fölkapaszkodva elérjük a György-hegyi utcát. Lezúgunk a Szőlősi utcáig, ezen jobbra kanyarodunk. A Bocsár-dűlői elágazásig emelkedünk itt balra térünk és hétvégi telkek között menetelünk az út végéig. Ezután cserjésben kanyargunk míg el nem érjük a meredek lépcsőt, melyen a Noszlopy-forráshoz, első ellenőrzőpontunkhoz érünk. Névadója Noszlopy Gáspár somogyi szolgabíró, 1848-ban nép- felkelést szervezett Jellasics ellen. 1849-6en kormánybiztosként vezette a dél-dunántúli népfelkelést. Elfogták és halálra ítélték de megszökött. 1853-as ismételt elfogása után viszont kivégezték.

Pecsételés után átkelünk a patakon, majd azzal párhuzamosan jobbra haladunk a P-on a hegy oldalában. Egy bokros területen átvergődve, az erdő szélét követjük. Enyhe emelkedő után földutunk egy murvás útba torkollik, melyen balra kanyarodunk (jobbra házak). Innen a Z-ön folytatjuk utunkat. Kb. 1000 m. után jobbról elérünk egy kerítést, majd egy négyes útelágazást, de mi egyenesen haladunk fenyőfák kíséretében. Elérve a műutat, jobbra fordulva bebaktatunk (Az út bal oldalán!) Aszó központjába a kocsmáig, ami előtt balra térünk a Balatoni utcán. A dombok által körülvett kiszáradó (aszó) völgy fejénél fekvő 330 lelkes község már a rómaiak idején is lakott volt. 1093-ban Azoffeu néven említik, a tihanyi apátság birtokaként. Mai területén a középkorban még egy Kövesd nevű község is állott, melynek templomromja a település egyik érdekes látnivalója. A falu keleti szélén elterülő erdőben nyílik a téltemető (Eranthis Hiemalis) a Balaton környékén csak itt található védett növény. A 71-es számú útra rátérve egyenesen masírozunk a bakterházig, ami előtt jobbra bemegyünk az állomásépülethez, ahol túránk második bélyegzőhelyét találjuk és egyben a Tihany 20 rajtját is.

Útvonalleírás Tihany 30/20:

Az állomástól kiérve a sorompóhoz, (Vigyázz, ha jön a vonat) jobbra haladunk a S-án a főúton, szigorúan a bal oldalon! A sajkodi elágazás után 70 méterrel jobbra fordulunk az Apáti templomrom felé. Az egykori Apáti falu egyetlen ránk maradt emléke. A települést írásos források először 1211-ben említik, de 1554-ben a török keze nyomán el is pusztul. A hegy lábánál álló templom a XII. században épült. Kegyúri hajója nyugati bejáratánál síkfödémes; fából készült, dongaboltozatos, egyenes záródású szentélye keletelt (kelet felé fordul). Itt lépünk a Tihanyi Tájvédelmi Körzet területére (1562 Ha), melyet 1952-ben elsőként hoztak létre a ritka növények, is állatok, valamint a geológia értékek védelme érdekében. Itt kimondottan fokozottan védett részt a Rozsai-öböl (nádas), és a Külső-tó. Jelzésünk innen a P+ , mely egyben a Balaton felvidéki Nemzeti Park által kialakított, a félszigeten 16 km hosszan kanyargó Lóczy Lajos sétaút jelzése. Nevét az 1849- 1920 között élt világhírű magyar geológus és, földrajztudósról kapta, akinek legkiemelkedőbb irodalmi munkája, a Balaton környékének geológiai képződményeit tárgyalja. Innen a keskeny bevágásban megyünk fel az Apáti-tető felé. A tetőre felérve egyenesen, majd a kereszteződés után a fához érve élesen jobbra haladunk. Enyhe kaptatás után egy kis rétre érünk, ahol csatlakozik jelzésünkhöz (P+ ) a S+ . Újabb emelkedőt legyűrve, jobbra letérünk a gerincről, majd a Nyereg-hegy sziklafala alatt haladunk el. Ismét visszakapaszkodunk a gerincre, továbbra is a P+ jelzést követve. Pár méter után ismét felfelé haladunk (A bokákra vigyázni!) majd ismét kaptatunk, amíg elérjük a P-t . A csúcson találjuk a Csúcs-hegy-i ellenőrzőpontot. A félsziget legmagasabb pontján (232 m) a múltban őrtorony állott; mely az egykori tihanyi vár védelmét szolgálhatta.

Miután bélyegeztünk nagyon vigyázva leevickélünk a S csúcs jelen a P+-ig . (Ha gondolod tehetsz egy kitérőt, a tihanyi betyár Sóbri Jóska egykori búvóhelye, 15 m-re jobbra egy sziklaüregben található). Balra térünk és lefelé haladunk. Tiszta idő esetén gyönyörű tájkép tárul elénk. A lépcsőn lefelé baktatunk egy erős földútig. Továbbra is a P+-en fölkapaszkodunk a Gurbicza-tetőre (174 m). Szerpentinezés után a jelzés balra fordul. Enyhe ereszkedő után műúthoz érünk melyen balra letérve a P+-ről egy hangulatos erdészház áll előttünk. Itt csak annyit mondunk: Jó étvágyat! (Nem kell bélyegeztetni!)

A kalória-fevétel után (a Szarkádi erdőben) ismét a P+ jelzést követve, erős emelkedőn folytatjuk túránkat. A dombtetőre érve az erős út egyenesen megy, de mi jobbra térünk. Néhány méter után ismét felfelé tartunk, de a panoráma talán feledteti az erőlködést. Változatos terepen haladunk majd egy útelágazás után ismét emelkedünk. Felérve a dombtetőre szintben, majd enyhén lejtve elérjük a P+ és S+ elágazását. Tovább haladva (a P+-en ) enyhe emelkedőt legyűrve az esőházban találjuk a Hálóeresztő névre hallgató ellenőrzőpontot (199 m)

Bélyegzés után balra megyünk. Rövid idő múlva jobbra gejzírkúp, utána továbbra is a P+ vezet minket. A következő hasonló képződményt elhagyva enyhén jobbra fordulunk és megindulunk lefelé. Az eligazító táblánál jobbra térünk és egy szekérútig megyünk sárga szalagozáson. Itt egy közel 180 fokos fordulatot veszünk de most balra és kb. 150 m után felfelé kaptatunk gyepes úton. Jelünk a Z sáv . Miután egy kisebb szintet legyűrünk szintben haladunk majd újabb emelkedés után jobbra térve felérünk a Cser-hegyre (208 m). A tetőről leereszkedünk a nyeregig, ahonnan balra a Z+ jelzést követve sétálunk melyen kb. 50 m után jobbos irányt tartva, 130 m múlva elérjük a P+ jelzés elágazását. Ezt követjük jobbra. Fiatalosban haladunk, s hamarosan a Nemzeti Park által kialakított kőtárhoz érkezünk Itt egy helyen láthatjuk a Balaton felvidék fellelhető összes kőzetét! Ha megnéztük menjünk tovább az Aranyház sziklához, ahol szintén érdemes elidőznünk néhány percet. Az Aranyház, nevét a rátelepült zuzmóról kapta. A Hálóeresztőhöz hasonlóan egy, a ma látható kb. 50 gejzírkúpból. Ezek mintegy hárommillió évvel ezelőtt a földtörténeti negyedidőszakban gejzírmező részeként keletkeztek úgy, hogy a forró vizű hévforrások által táplált tavakból meszes, kovasavas iszapok csapódtak ki majd kőzetté szilárdultak. A víz- is kéregmozgásoktól függően lemezes, gyűrt formában szilárdultak meg. Innen már láthatjuk a Belső-tavat és a távolabb elhelyezkedő apátságot. Jelzést váltva a S+-en le-, majd felmegyünk. Balra az Aranyház másik szóló kúpját látjuk. Ismételten lefelé tartunk fiatalosban, míg el nem érünk egy keresztező murvás szekérutat. Ezután átvágunk a legelőn a Belső-tó partjához. A Balatonnál 26 méterrel magasabban kialakult tó vízfelülete 1/4 km2, 12 m mély medencéjét vulkáni erupció lesüllyedt kalderája alkotja, vizét a csapadék és a talajvíz, adja. Halban igen gazdag. Jobbra megcélozzuk a települést, neve a szláv eredetű Tich (csendes) szóból képződött személynév. Tihomir, Tichony. A gémeskút jobb oldalán kiérünk a műútra, majd az első keresztutcán jobbra fordulunk. A Csokonai utcát elérve jobbra, majd rögtőn balra térünk, s a betonlapokon megcélozzuk a lépcsőt. Ezt megmászva balra megyünk, a Kossuth Lajos utcán, melyről a templom alatti parkolónál kanyargunk fel az apátsághoz. Építése 1052-ben kezdődött. I. András (Endre) itt adta ki a 1055-ben a "Tihanyi alapító levelet", a magyar nyelv első írásos emlékét. 1061-ben itt temették el. A XVII. századra a régi templomból csak az altemplom maradt meg. E fölé emelték 1719-1754 között a ma is látható barokk templomot. A tornyok között, íves vonalú oromzatban Szűz Mária és Szent Ányos fülkeszobrai állnak. A pompás faragott kapuzaton Lécs Ágoston tihanyi apát címerét láthatjuk. A templomot a múltban vár oltalmazta mely a tatárjárás után épült, de írásban csak 1267-ben említik először. Jelentős szerephez a mohácsi vész után jutott. 1546-tól királyi őrség védi. A török több alkalommal támadja, de tornyára lófarkas zászló soha nem került fel. Híres kapitányai Takaró Mihály (1554-1558), Gyulaffy László, Pisky István (1585-1589). A bécsi hadtanács I. Lipót parancsára 1702 tavaszán leromboltatta. A S+ eddig vezetett minket. Az apátságtól a csodálatos panorámát nyújtó Pisky sétányon, a Z-ön az autóútig megyünk Innen a műúton haladó P-on ereszkedünk a Mahart utcáig. Ezt elérve balra, majd 50 m megtétele után ismét balra fordulunk. Ezen az utcán ereszkedünk a baloldalon található lépcsőig, melynek fokain lépkedve a híd alatt a Z jelzésbe botlunk. Balra térve pár méter után a következő pecsételőhelyhez, a hajóállomáshoz érünk mely 1911-ben enyhe ívű mólóként, Kaáli Nagy Dezső tervei alapján épült.

Elfogadjuk a pontőr által kínált csokit, a Z-ön felmegyünk a lépcsőn és a műúton jobbra sétálunk, útközben megcsodáljuk a Balatonfüredre nyíló kilátást, mígnem 600 m után a parton jelzésünk balra betér az erdőbe. Enyhén emelkedünk a Ciprián forráshoz (Orosz-kút). A félsziget egyetlen forrását Kaáli Nagy Dezső foglalta 1912-ben, Halbak Ciprián tihanyi apát emlékére. A lépcsőkön fellépdelve ösvényünk jobbra fordul majd pár méter múlva az elágazásnál balra. Néhány emelkedő ill. lejtő után a kanyargós utunk a barátlakásokhoz vezet. Valószínűleg I. András által letelepített orosz szerzetesek, vájhatták ki. A XVI. században még lakhatták. Erős kaptató után kiérünk Gödrös település szélére, ahol a pihenőhelynél találjuk utolsó előtti, Óvár névre keresztelt ellenőrzőpontunkat. A ponttól nekivágunk a névadó dombnak (219 m), majd az erdőfolton áthaladva jobbra követjük az egykori földvár sáncát. Ezt a bronzkori és a kora vaskori népek - kelták, avarok, - lakták. A sáncot magunk mögött hagyva utunk, a következő 800 m-en változatos terepen halad, félúton egy présházat érintünk, rövid séta után a P+ eltér, mi a Z-n folytatjuk túránkat, megpillantva Tihany házait, a Belső-tóval.

Tovább ereszkedünk is egy vas villanyoszlopot elérve újabb jelzésváltásra kényszerülünk. A P-on jobbra tartva a temető kerítése mellett elérjük a főutat. Jobbra fordulunk, s addig megyünk, míg el nem érjük a falu utolsó utcáját. Itt enyhén balra térünk a fiatalosban, majd jobbra a második ösvényen nekivágunk a Kis-erdő nevű "hegy" (203 m) szélmarta szikláinak. A képződmények úgy jöttek létre, hogy hosszú idők folyamán a könnyebb anyagok, csatornákat vájtak a sziklákban a víz, a szél és a vulkanikus erők munkájának segítségével. A dombon leljük meg túránk utolsó ellenőrzőpontját.

Innen jobbos irányt tartva. a Kis-erdő sziklafala alatt elhaladva, és visszamászva a hegy gerincére néhány méter megtétele: után a nyerget elérve, jobbra vadul lecsörtetünk a présházakkal tarkított szőlőkbe egy szekérútra, mely egy szélesebbe torkollik. Ezen jobbra indulunk tovább és néhány lépés után balra elválik tőlünk a P+ , de mi továbbra is a P-at követve szőlők között rójuk kilométereinket. A velünk szemben magasodó domb aljánál jobbra fordulunk, és szőlősorokon kanyarogva átvágó földúton jobbos irányt tartva haladunk. Itt vessünk egy utolsó pillantást az Apátságra! Enyhén emelkedve elérjük a Nyereg-hegy alatt futó széles szekérutat. Egy erdősor után közvetlenül, de még az erdő előtt jobbra letérünk a P-ról és a szalagozást követve ereszkedünk a Külső-tó partján álló gémeskúthoz. (Vize nem iható!) A tó keletkezése hasonlít a Belső-tóéhoz. 1807-09 között, igen magas költségekkel lecsapolták. Helyreállítása 1976-ban kezdődött meg, mai állapotát csak 1983-ban érte el. Ekkor kezdődhetett meg a ritka madárfajok (szárcsa, vörösgém, cigányréce stb.) visszatelepítése. A parton továbbhaladva egy idő után az erdő eltávolodik az úttól de mi továbbra is ezen haladunk. Egy Y elágazáshoz érve a balkéz felőlit választjuk, majd a dombtetőre felsétálva elénk, tárul a túránk elején megismert Apáti templomrom. Innen a már ismert főúton bebaktatunk az aszófői Gólyafészek Panzióban található célba, ahol átvehetjük túránk sikeres teljesítéséért járó díjazást.

Összesítő táblázat

A pont neve Jelzés a pontig Táv /km/ /rész/ Táv T 30 /össz/ Táv T 20 /össz/ Szint /m/ /rész/ Szint T 30 /össz/ Szint T 20 /össz/
Balatonfüred vá. - 0,000 0,000 - 000 000 -
, , elágazás 0,727 0,727 - 013 013 -
Vörös templom 0,445 1,172 - 002 015 -
, , elágazás 0,813 1,985 - 024 039 -
Buszforduló 0,397 2,382 - 020 059 -
Noszlopy-forrás 2,095 4,477 - 058 117 -
Major , elágazás 0,749 5,226 - 021 138 -
Aszófői műútra 2,733 7,959 - 000 138 -
Aszófő kocsma /S be/ 0,730 8,689 - 002 140 -
71-es főút 0,201 8,890 - 000 140 -
Aszófő vasútállomás 0,503 9,393 0,000 000 140 000
Apáti templomrom 1,909 11,302 1,909 005 145 005
, elágazás 1,104 12,406 3,013 077 222 082
-en (alsó úton) 0,232 12,638 3,245 027 249 109
, elágazás 0,478 13,116 3,723 032 281 141
Csúcshegy; , elágazás 0,017 13,133 3,740 017 298 158
, elágazás 0,070 13,203 3,810 000 298 158
Gurbicza-tető 1,176 14,379 4,986 058 356 216
Tájvédelmi őrház 0,605 14,984 5,591 006 362 222
, elágazás 1,403 16,387 6,994 104 466 326
Hálóeresztő 0,131 16,518 7,125 011 477 337
, szalagozás elágazás 0,361 16,879 7,486 001 478 338
, elágazás Szalag, 0,821 17,700 8,307 038 516 376
Aranyház sziklák , 0,430 18,130 8,737 007 523 383
Belső-tó , elágazás 0,661 18,791 9,398 000 523 383
Tihany, apátság 1,168 19,959 10,566 057 580 440
, elágazás , 0,350 20,309 10,916 001 581 441
Hajóállomás 0,673 20,982 11,589 000 581 441
Műútról le a -ön 0,608 21,590 12,197 004 585 445
Ciprián-forrás 0,222 21,812 12,419 036 621 481
Barátlakások 0,612 22,424 13,031 039 660 520
Óvár, pihenő 0,243 22,667 13,274 017 677 537
Tihany, temető , 1,352 24,019 14,626 033 710 570
Kis-erdő 0,633 24,652 15,259 039 749 609
, elágazás 0,980 25,632 16,239 002 751 611
-ról le 1,231 26,863 17,470 015 766 626
Külső-tó, gémeskút Szalag 0,373 27,236 17,843 000 766 626
Apáti templomrom Szalag 1,297 28,533 19,140 023 789 649
Aszófő, Gólyafészek panzió 1,224 29,757 20,364 006 795 655


Jelmagyarázat:

Ellenőrzőpont Frissítő pont Vízvételi lehetőség